Monthly Archives: Mayo 2011

Ang RH Bill at ang Red Horse Beer sa Pananaw ng Isang Lasing (Hik!)

Ang issue ng RH Bill at ang Red Horse Beer, kung tutuusin ay walang pinagkaiba. Tayo, bilang mamamayan ay nalalasing lang sa hapag ng isang pambansang inuman habang pinagtatalunan ang bagay na ito.

Ako, bilang isang opinyonadong taga-tagay ngayon sa mismong kuta ko ang hayaan mo munang magbigay ng saloobin ko ukol dito.

Ang RH Bill, katulad ng RedHorse beer, ay ayaw  ng simbahan. Masama ang RH Bill sa parehong paraan na masama rin ang maging lassenggo sa kanilang pananaw. Ngunit sa responsableng pagpapatupad katulad din ng responsableng pag-iinom, maaaring magkasundo kayo. Heksampol ba ‘kamo? Hik!

(RH Bill)
Maria: Joseph, buntis ako at hindi ikaw ang ama!
Joseph (Pong): Hindi ito maaari, ipalaglag natin ang bata!
Maria: No can do. Si Jimmy Espiritu Santos ang ama nito!
Joseph (Pong): Weh? ‘Di nga. OK, alagaan na lang natin siya at palakihin na isang mabuting mamayan.

(Red Horse Beer)
Maria: Anak, naubos na ang alak na iniinom ng mga sunog-baga dito sa kasal.
Jesus (Tatay ni Pong): OK po, gagawin ko pong alak ‘tong mga tubig sa banga pero sana po drink moderately lang sila ha? Promise po? Be blessed po!
Maria: Oo naman,yes!

See?

Pasok.Accepted.Approved.

Ang RH Bill, ay magpapatibay sa kaaalaman ng mamamayan sa responsableng pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kampanya ng estado sa kaalaman ukol dito. Kasama rito ang kaalaman kinapapalooban ng seks, birth control at kahalagahan ng proteksiyon ng kababaihan sa ligtas na agwat ng pag-aanak. Itataas nito ang maturity ng ating mga kaisipan tungkol sa sex sa pamamamagitan ng mas maagang pagtuturo ng tamang edukasyong ukol dito na magbubukas ng isip ng ating kabataan.

RH Bill at Red Horse Beer = Pang Mature. Not for sale to Minors.

Ang RH Bill, katulad ng RedHorse beer, pagtapos mong laklakin ay mayroon ding ‘bill’. Katulad ng isang mahabang inuman, babayaran natin ito pagtapos. Pagbabayaran natin ito bilang isang bansa. Pagbabayaran ito ng susunod na henerasyon ng bawat Filipino. Sisingilin tayo sa anumang desisyon natin sa inuman ngayon. Kung sa tingin natin na ang issue ng RH Bill at ang pagsusulong nito ay isa lamang pulutan na masarap papakin at isuka sa ating kamangmangan kalasingan, nagkakamali tayo.

Kung sa ngayon pa lang na bilang isang bansa eh, para na tayong lasing na pasuray-suray sa daang tinatahak natin, umi-ihi sa kung saan-saan , nakukuntento sa pagkanta ng ‘My Way’ at natutulog sa pansitan habang palaboy-laboy sa kalsada dito at sa kalsada ng ibang bansa ang ating mga anak, may mali na yata. At hindi ito pagkakamali bilang isang indibidwal kundi bilang isang bansa. Hudyat na yun na itigil natin ang pag-inom sa kasalukuyang kultura, paniniwala at gawi ukol sa pag-aanak. Ayaw nating sumbatan tayo na iresponsable ng hinaharap.

At bilang pang wakas sa aking kawalang-hiyaan, hahamunin kitang tanungin mo ang iyong sarili ukol sa RH Bill at RedHorse Beer. May sapat ba tayong lakas at sapat na tapang kasama ng sapat na kaalaman sa ngayon para baliwalain ang isyu at ang bote?

RH Bill at Red Horse Beer.

Alam mo…Ito ang Tama.

OK. Balik sa tagay. Hik.

Ang nabanggit na tauhan, pangyayari at pagkakahalintulad sa anumang tao, karakter o kwento mula sa ibang libro ay hindi sinasadya. Gayundin naman, nagkataon lang din ang pag gamit sa pangalan ni Pong at ng kanyang Ama. Be blessed po.

Advertisements