Monthly Archives: Agosto 2015

Mga Boss,Mula sa Ibaba…(Isang Palindrome)

Palindrome-

Ito ay isang sulatin na may magkaibang kahulugan ‘pag binasa mo sa pasulong o paatras na direksiyon.

Mga Boss, mula sa ibaba…

(isang palindrome)

MinionDown

ang pangulo
kulang kulang
anim na taon na
sa panunungkulan
kitang kita
ang pag-unlad
kakaunti lamang
ang bilang ng krimen
lalong dumami
ang nilikhang trabaho
sinamantala ng namumuhunan
ang marka at datos
sa magandang ekonomiya
hindi sang ayon
sa pag-gamit ng wangwang
mahusay at sanay
ang kinuhang gabinete,kaalyado,at kaibigan
sa daang matuwid
ang katiwalian
tuloy-tuloy
sinusupil
ang maralita’t magsasakang walang lupa ay
makikinabang din sa sistema
ang terorista ay
ang unang susugpuin sa pagpapasa ng BBL
soberenya at kalayaan
ng estado
ang laging tinutugunan
ang mga dayuhan
ay masaya sa ating bayan
lahat ng pedopilya at human trafficker
ay binabantayang mabuti upang masupil
ang mga progresibong grupo at mamamahayag
ay malayang malaya
ang mga may sala
ipinako sa krus
tayo ang
mga boss

(Basahing muli mula sa ibaba)

MinionUp

(credit sa mga patatas na may hepa para sa mga imahe)

Advertisements