Monthly Archives: Nobyembre 2013

Sestina sa Paglipas ni Yolanda

dilim ang iniwan sa pagliliwanag
buhay na nasawi’t tahanang tinibag
tila ba bangungot sa ating pagtulog
ang nakawin lahat ng ating inibig
natangay na rin ba pati ang pag-asa?
nalibing sa lalim ng buntong-hininga.

subalit ang napugtong bawat paghinga
ay tila nagsindi ng bagong liwanag
sa lahat ng sulok, dalangi’y pag-asa
walang nakaharang ang hindi tinibag
sa agos na buting dikta ng pag-ibig
mundo ay nagmulat sa kanyang pagtulog!

kahit ang maiksing kumot sa pagtulog
binigay sa ibang kulang sa pahinga
saka tinayo ay moog ng pag-ibig
na hindi kukupas ang angking liwanag
at bawat piraso ng buhay na tibag
ay binuong muli, lakip ay pag-asa.

huwag mong bibitiwan lagi ang pag-asa
tangi mong kayakap sa iyong pagtulog
pati ang tapang mong hindi natitibag
ay pag ukulan mo ng iyong paghinga
kung ang langit ma’y nag-aagaw liwanag
ay pagpatuloy mo ang iyong pag-ibig.

sa hamon ang buhay, di man natin ibig
magapi’t malugmok,tangan ay pag-asa
tanglaw siyang gabay hanggang magliwanag
at tanod ding bantay sa ating pagtulog
saka ipanatang hangga’t humihinga
isang bayan tayong hindi patitibag!

mataas na pader, siyang dapat matibag
at magbalik landas sa ating pag-ibig
anung katuturan ng ating paghinga
kung ‘di na matanaw pag-aho’t pag-asa?
tandaan- may bathalang hindi natutulog
na tagapag-hatid sa’tin ng liwanag.

hindi matitibag ang ating pag-asa.
ang pag-ibig natin ay hindi natutulog.
ang ating paghinga’y gatong sa liwanag.

Advertisements