Monthly Archives: Abril 2010

winter must be cold for those with no warm memories…

hayaan mong ipunin ko ang mga lumabis kong masasayang ala-ala sa iyong sisidlan-mga barya ng ngiti at yakap,butal na mga halik at tira-tirang pangarap na hindi na niya sa aki’y hinahanap.natutuwa ako na may gaya mong kristal ang kabuuan,sa payak mong kagandahan at palaging naririyan na walang hinihinging halaga o bahagi nang kung anuman ang laman ng buong bulsa ng aking pagkatao.

sapat na sa iyo ang paminsan-minsang hugutin kita at tapunan ng maikling panahon mula sa sulok ng ating lihim na taguan,sandaling hawakan upang sukatin kung gaano pa kaya katagal ang kawalang kasiguraduhang pagtitipon niyong mga makakalansing na samu’t saring barya na hindi pa sapat sa ngayon upang makabili nang aking kapayapaan.sa pagsapit ng panahon na tiyak din na darating,patawarin mo ako kung dudurugin kita’t lilimutin.marahil,ang iyong saysay ay mananatiling buhay sa mukha ng bawat baryang magsasalaysay kung paano mo sila iningatan.

sorry kung minsan kong tinangka na ikaw ay durugin.alam kong higit ka kaysa sa lahat ng kaya kongĀ  tipunin.Advertisements