Sestina sa Paglilibing Ng Isang Diktador

Kinailangan pa ng siyam na galamay
upang hukayan ka ng iyong libingan
at itago ang baho’t itim na kalansay
sa balatkayong kuwento-sundalong lumaban
saka dalamhati kunwa’y naghihintay
na paghilumin daw ang sugat ng bayan

kapag ka bayani ka na para sa bayan
may tapang na sumupil sa mga galamay
at hindi kailanman ito’y maghihintay
ng anumang kapalit maging ng libingan
ang dugo,luha’t pawis sa pakikipaglaban
ay ala-alang higit kaysa sa kalansay

kung may bakas ng lason ang iyong kalansay
na ginamit mo upang igupo ang bayan
hindi ba’t hustisya-ang tumutol,lumaban
na pigili’t supilin, multo mong galamay
at ipagkait sa’yo ang lupa’t libingan
kasama ng mga uod at dagang naghihintay

ilan kayang buhay ang matiyagang naghintay
magbalik ang naglaho, maski man kalansay
o ituro man lang sana kahit pa libingan
hiningang pinugto,sinupil mong bayan
sa batas militar na armadong galamay
halimaw kung ituring ang sino mang kalaban

kung kaya’t kahit mahina- dapat na lumaban
sa pagsibol ng bukto’t-magmasid, maghintay
sa nagbabantang pagsibol muli ng galamay
mula sa naiwang dugo ng kalansay
isa itong bangungot-gumising ka,bayan
kung hindi’y tuluyan kang mapasa-libingan

may kahulugan pa sa amin ang bayani’t libingan
kung kaya’t may tumitindig,pinipiling lumaban
upang yugyugin,gisingin ang bayan
diktadurya’y nakaabang, balong naghihintay
mahulog sa bunganga’t aba na kalansay
ang napasayaw sa kumpas ng kanyang galamay

may kalansay ang kahapon na walang libingan
may galamay ang diktaduryang muling naghihintay
may lumalaban pa rin para hindi makalimot ang bayan

krista